Jogesetek kategória bejegyzései

Érdemes perelni a NAV-ot

apehMinden korábbinál több pert nyernek a cégek az adóhatósággal szemben, mára az esetek mintegy harmadában az adózóknak adnak igazat a bíróságok Bővebben…

Hírdetés

EB Főtanácsnoki vélemény a magyar különadó ügyében!

curiaKokott főtanácsnok szerint a kiskereskedelmi tevékenységre kivetett magyar különadó esetében nem áll fenn a külföldi vállalkozások hátrányos megkülönböztetése. A különadó azonban sértheti az EU hozzáadottérték‑adóra vonatkozó szabályozását. Bővebben…

Ismét Transzferárak Mestertúra!

konffejlec-transzfer-2013_pentaMár csak egy nap!
…. és itt a Transzferárak Mestertúra 2. előadása Bővebben…

Rejtett bírságaknák

eu bíróság 2Közeledik a társasági adó bevallásának, s ezzel egyidejűleg a 2012. évi kapcsolt ügyletekre vonatkozó transzferár nyilvántartások elkészítésének határideje – május 31. A transzferárakra irányuló adóhatósági ellenőrzések egyre lényegre törőbbek, alaposabbak, a kivetett bírságok az áfa-bírságok mellett az egyik legnagyobb bírságbevételt biztosítják az államnak. Bővebben…

Nem tagadható meg az áfa-levonási jog!

A magyar gyakorlatra nagy jelentőséggel bíró döntést hozott tegnap az Európai Bíróság. A Mahagében és Dávid ügyekben a Bíróság azt a választ adta, hogy az irányelvvel ellentétes a magyar adóhatóság azon gyakorlata, amely szerint megtagadja az előzetesen felszámított héa levonását amiatt, hogy a levonási jog alapjául szolgáló számla kibocsátója szabálytalanságot követett el. Bővebben…

A Dávid-ügy

A C‑142/11. sz. ügy

Dávid P. vállalkozási szerződés alapján és alvállalkozók igénybevételével különböző építési munkákat végzett el. Az alvállalkozói számára megfizetett áfa összegét le kívánta vonni, azonban a magyar adóhatóság az alvállalkozói által elkövetett szabálytalanságok miatt megtagadta tőle ezen adó levonását.

Az ügyben eljáró Jász‑Nagykun‑Szolnok Megyei Bíróság azt kérdezi a Bíróságtól, hogy megtagadható‑e a héa levonása a számlakibocsátó által elkövetett szabálytalanságok miatt, amennyiben nem bizonyított, hogy a levonási jogával élni kívánó adóalanynak tudomása volt e szabálytalanságokról.

Az EB eljárásában az ügy egyesítésre került a C-80/11. számú Mahagében-üggyel.

A Mahagében-ügy

A C‑80/11. sz. ügy

A Mahagében Kft., egy magyar vállalkozás, az általa fizetendő áfa összegéből le kívánta vonni azon adó összegét, amelyet a szállítójának fizetett különböző mennyiségű, feldolgozatlan állapotú akácrönk szállítása után. A szállító e termékértékesítésekről számlákat állított ki, és befizette az államkincstárba a Mahagében által a részére megfizetett áfát. Ez utóbbi pedig gyakorolta adólevonási jogát.

Ugyanakkor a szállítónál végzett ellenőrzés során a magyar adóhatóság arra a megállapításra jutott többek között, hogy e társaság a Mahagében társaság részére történő termékértékesítések idején a könyvelési adatok szerint nem rendelkezett elegendő mennyiségű akácrönkkel az ez utóbbi részére kiszámlázott szállítások teljesítéséhez. Az adóhatóság, mivel úgy ítélte meg, hogy a Mahagében által bemutatott számlák nem ezen értékesítések valós körülményeit tükrözték, megtagadta e társaságtól az áfalevonás jogának gyakorlását. Emellett az adóhatóság azt is kifogásolta a Mahagébennel szemben, hogy nem győződött meg kereskedelmi partnere megbízhatóságáról, és nem ellenőrizte, hogy az eleget tett‑e az áfával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek.

Az ügyben eljáró Baranya Megyei Bíróság azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a héalevonási jog megtagadható‑e, amennyiben a levonási jog gyakorlásának alapjául szolgáló számlák alakilag szabályszerűek, az adóhatóság álláspontja szerint azonban az érintett társaság nem győződött meg a számla kibocsátójának szabályszerű magatartásáról.

Elmarasztalta Magyarországot az EU Áfa adónemben

Hamarosan változik az Áfa-törvény. Az Európai Bíróságnak a C-274/10. sz. Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott ítélete A ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA visszatérítését kizáró magyar szabályozás nincs összhangban az uniós joggal A Bíróság első alkalommal marasztalja el kötelezettségszegési eljárás keretében Magyarországot az uniós jog megsértése miatt Bővebben…

Nemlétező áru továbbértékesítése

Bár az áfa az Európai Uniós joganyaggal leginkább harmonizált adónemünk, mégis merülhetnek fel olyan kérdések, amely megítélése és megválaszolása még a magyar bíróságok számára is kérdésként jelentkezik. Bővebben…